Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 04 : 144
Năm 2020 : 2.978
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đăng kí kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia của trường Mầm non Tân Long TPTN

PHÒNG GDĐT TP THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG MN TÂN LONG

 

Số: 78/ĐK-MN

V/v đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG KÝ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

VÀ CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

 

Kính gửi: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên.;

- Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên.

 

Tên trường: Trường Mầm non Tân Long.

Địa chỉ: Tổ 9, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0869544721

E-mail: c0tanlong.phongtp@thainguyen.edu.vn

Đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia theo Thông tư số19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

- Đề nghị Kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 2;

- Đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc giaMức độ 1.

Hồ sơ đăng ký kèm theo gồm:

1. Đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia của trường Mầm non Tân Long.

2. Báo cáo tự đánh giá của nhà trường (1 quyển).

3. File dữ liệu báo cáo tự đánh giá.

Trường Mầm non Tân Long đăng ký và đề nghịPhòng GDĐT thành phố Thái Nguyên, Sở GDĐT Thái Nguyên thực hiện kiểm tra, đánh giá ngoài, công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Mầm non Tân Long trong tháng 3 năm 2020./.

 

Nơi nhận:

- Như trên (Đăng ký);                                                                         

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huyền

 


Nguồn: mntanlongtp.thainguyen.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook